Doelstelling en beleidsplan

  • Stichting Het Pakjeshuis beoogt om via crowdfunding gelden te verwerven die gebruikt zullen worden om cadeaubonnen te kopen die door de Brabantse voedselbanken worden verdeeld onder kansarme gezinnen die daarvoor in aanmerking komen.
  • Het streven is om via crowdfunding zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen.
  • De crowdfunding loopt ieder jaar van november tot en met oktober. De stichting is een samenwerking met Radio JND overeengekomen voor een periode van vijf jaar, met ingang van 1 oktober 2021. Radio JND is daarmee de officiële media partner van Stichting Het Pakjeshuis, en zet zich de maanden November en December in voor het verwerven van donaties t.b.v. Stichting het Pakjeshuis.
  • De donatie van donateurs is niet terug vorderbaar.
  • Bestuursleden ontvangen geen honorarium/betaling/kostenvergoeding voor hun werkzaamheden en betrokkenheid.
  • Alleen strikt noodzakelijke kosten kunnen uit de donaties/fondsen van de stichting worden vergoed. Hierbij moet gedacht worden aan: verplichte inschrijvingskosten bij instanties, heffingen en belastingen, (negatieve) rentekosten en bancaire kosten, accountantskosten (financieel jaarverslag etc.), notariskosten, verzekeringskosten, kosten voor noodzakelijk drukwerk, marketing/reclame, productiekosten, vervaardiging/onderhoud websites, kosten voor noodzakelijke juridische bijstand en bij substantiële groei van de stichting eventuele kantoor- en personeelskosten en wat daarmee samenhangt. Alles ter uitsluitende beoordeling van het bestuur van de stichting.
  • Een door de accountant opgesteld en goedgekeurd financieel jaarverslag van de stichting is elk jaar op aanvraag verkrijgbaar.
  • Stichting Het Pakjeshuis heeft per 1 augustus 2021 de ANBI-status.
  • Stichting Het Pakjeshuis behoudt zich het recht voor de stichtingsvoorwaarden en doelstellingen te wijzigen.